TCPDF error: Not a GIF file: images/stories/hugoton logo.gif